H/F Tornevang, Birkerød

Vores haveforening er en særpræget haveforening der ligger op til det militære område i yderkanten af det nordlige Birkerød.. Haveforeningen blev dannet i 1982 efter ansøgning fra kolonihaveforbundet til den daværende Birkerød Kommune..Haveforeningen Tornevang er grundlagt i 1982 og består af i alt 37 haver samt et fælleshus. Jorden er lejet af Rudersdal Kommune og en række forhold i haveforeningen reguleres ved lokalplan nr. 15 samt en driftsoverenskomst. Haveforeningen er medlem af Kolonihaveforbundet og hører administrativt til i Nordøstsjællands Kreds. Vi opererer under de standardvedtægter, lejekontrakter, købs- og salgsregler som de, til enhver tid, er vedtaget af haveforbundet.

De fleste besøgende i vor forening bemærker, at vort område er meget anderledes og mere særpræget end de fleste andre haveforeninger. Særpræget skyldes først og fremmest de store friarealer mellem haverne. Vejene snor sig gennem området i 3 slanger og langs vejene er der kun placeret én række huse. Dette betyder, at hver have kun har naboer til siderne, mens der på for- og bagside er store friarealer hvor der er plantet egetræer i cirkulære grupper. Bunddækket vokser vildt og fyldes derfor naturligt af brændenælder, naturens græsser og blomster om sommeren. Området er udlagt som rekreativt område.

Vort særpræg er først og fremmest vore store friarealer imellem haverne. Vore grunde snor sig igennem området i tre slanger og hver have har kun naboer på siderne.. Arealet imellem slangerne er beplantet med egetræer i cirkulære grupper, og har i løbet af vore 26 år vokset sig store og smukke.. Bunddækket vokser vildt og fyldes derfor naturligvis af brændenælder og naturens græsser og blomster om sommeren.. Vi har anlagt smalle ”Hemmelige” stier igennem vildtbevoksningen og de fleste af disse leder frem til vores fælleshus der ligger lige midt i det hele ved siden af bålpladsen..

Haveforeningen ligger op til det militære øvelsesområde (Høvelte) i udkanten af Birkerød, Vore egne friarealer, samt det store militære areal ved siden af, bevirker også at der er et rigt fugle-og dyreliv i vores forening. Det ser jo dejligt ud når et rådyr furagerer på græsarealer, men de kommer også i vore haver om vinteren og det tidlige forår for at søge en lækkerbisken såsom en dejlig rosenknop eller bark og knopper fra nyplantede træer og buske – det skal man lære at leve med ved for eksempel at indhegne nye træer og planter.

Fælleshus

Midt i området har vi et fælleshus på 30 m 2 , hvor der kan sidde op til 30 personer og spise. I køkkenet er der et gaskomfur, service og bestik samt almindeligt forekommende køkkengrej. Ved husets ene gavl er der 2 toiletter, det ene med brusekabine. Medlemmerne kan, mod betaling, reservere huset hvis de har mange gæster til en fødselsdag, jubilæum eller lignende.

Faste arrngementer

Når sæsonen starter samles vi en dag om frikadeller og kartoffelsalat. Ved afslutning af sæsonen har vi gennem mange år afholdt en komsammen med gule ærter/hønsekødsuppe med efterfølgende bankospil Ved Sct. Hans er der arrangeret et bål og der stilles grillfaciliteter til rådighed for tilberedning af egen medbragte mad inden vi sætter ild til Sct. Hansbålet.

Fællesarbejde

Vore veje, fælleshus og lignende skal også vedligeholdes. Der er derfor, i løbet af sæsonen, tre årlige dage med fællesarbejde fra kl. 10-13, hvorefter foreningen takker for anstrengelserne med en frokost i fælleshuset. Som medlem af foreningen er man forpligtet til at deltage i mindst to af disse arbejdsdage. Kan dette ikke lade sig gøre må man udrede en afgift der fastsættes af generalforsamlingen.

El, vand og dagrenovation.

Det er muligt at få indlagt el hvis man synes der er råd til det. De fleste har dog valgt at opsætte solcellepaneler svarende til netop deres behov. Hvert havelod har en stikledning med vand og den monterede vandmåler bruges til afregning af vandforbruget. Ved indgangsporten står en affaldscontainer til almindeligt husholdningsaffald der afhentes 1 gang hver uge. Fælleshuset er kloakeret, men havelodderne er ikke kloakerede. Hvis man ønsker eget toilet må man således bruge en løsning som ikke kræver kloak.

Venteliste, køb og salg.

Borgere i Rudersdal har fortrinsret til haverne. Hvis man er interesseret i at blive skrevet op på vor venteliste skal man ikke lade sig afskrække af at listen eventuelt er lang. Det viser sig ofte, at de der står først på listen gerne vil vente til senere og dermed bliver haven tilbudt til de som står længere nede på listen. Køb, salg og vurdering af have og hus foregår efter forbundets regler. Ved køb af et havehus afregnes det aftalte beløb kontant ved bankoverførsel til foreningens bankkonto, hvorfra beløbet frigives efter 14 dage. Ved indgåelse af lejekontrakt betales et indskud til foreningen. Indskuddets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. Dette indskud refunderes ikke ved fraflytning.På hjemmesiden her finder du bl.a. links til Kolonihaveforbundet, Nordøstsjællands Kreds og anvisning på opskrivning på venteliste.

Hvis du er blevet interesseret i at vide mere så kontakt formanden:
formand@hf-tornevng.dk eller kassereren kasseren@hf-tornevng.dk.
Du kan også ved selvsyn komme ud og se vores dejlige haveforening.